ایا میتوان کاور مبل ژله ای را داخل ماشین لباسشویی انداخت؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

بله قابل شستشو داخل ماشین لباسشویی میباشد اما برای جلو گیری از کدر شدن طلق بهتر است با مایع لباسشویی شست شو انجام شود.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸