با چه ماده ای کاور مبل ژله ای را تمیز کنم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

در صورتی که کثیفی ناشی از گرد و خاک باشد با شیشه پاک کن و در غیر این صورت با مایع لباسشویی

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸