برای مبل های سلطنتی تاج دار چه نوع کاوری مناسب تر است؟ پارچه ای یا ژله اای؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

این مورد نیز انتخابی بوده و بسته به سلیقه مشتری میباشد و تقریبا از هر متریالی میشه استفاده کرد اما ٰژله ای بیشتر پیشنهاد میشود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸