دلیل جدا شدن کاغذ دیواری از دیوار (ور آمدن) با گذر زمان چیست؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

در جدا شدن کاغذ دیواری از دیوار یا به اصطلاح ور آمدن آن عواملی همچون عدم زیرسازی دقیق دیوارها - عدم استفاده از چسب های با کیفیت و استاندارد - عدم استفاده کافی از چسب های موجود اصلی ترین عوامل هستند.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷