دوام کاغذ دیواری چقدر است ؟ هر چند سال باید کاغذ دیواری ها را تعویض کرد؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

به طور متوسط میتوان گفت دوام کاغذ دیواری حداقل 5 سال است اما بستگی به عواملی همچون به طرز نگهداری از کاغذها ، جنس و کیفیت کاغذ انتخابی و حتی زیرسازی دیوارها دارد . که هر یک از این موارد ذکر شده باعث افزایش طول عمر کاغذ دیواری خواهد شد.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷