شستشو به بافت مبلمان و تشک اسیب میرساند؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
64 کار در سنجاق

خیر با مواد مخصوص شستشو که برای این کار هستند به بافت پارچه مبل و تشک اسیب نمی رساند

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸