قیمت کاور مبل ژله ای به چه فاکتورهایی برای مبل راحتی و سلطنتی بستگی دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

به فاکتورهایی از قبیل تعداد نفرات ، مدل دوخت ، ارتفاع کار ، تعداد تشک ها ، تعداد کوسن ها بستگی دارد.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸