مبل با جنس مخمل را میتوان با بخارشور شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
21 کار در سنجاق

شستشو با بخار شور خوب است ولی باعث ایجاد پارگی در درز مبلمان میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق