چه جنسی از پارچه برای کاور مبل پارچه ای مناسب است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

تمام پارچه ها دارای ضمانت کامل از لحاظ عدم تغییر رنگ و عدم نخ کش شدن ، عدم آب رفتگی و تغییر سایز می باشد و هر پارچه ای زیبایی خاص خود را دارد اما پارچه های به کار رفته در پیراهن مبل میبایستی از جنس کرپ ، ترمه ، کتان و مخمل باشد در غیر اینصورت از زیبایی کار کاسته می شود و ضمانتی برای کار در نظر گرفته نمی شود.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸