چه مدل هایی برای دوخت کاور مبل وجود دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

در نوع ژله ای تنوع در مدل وجود ندارد و معمولا رنگ نوار گاند دوخته شده به کار است که باعث ایجاد تمایز میشود و معمولا شامل دو مدل کوتاه و دامنی بلند است اما در نوع پارچه ای تنوع مدل ها نامحدود است مدل های روتین شامل نوع : پیله ، چین دوقلو ، چین یک طرفه ، پلیسه دو طرفه ، پلیسه یک طرفه ، دامنی کوتاه ، پیله های ۱۰ الی ۲۰ سانتی ، و مدل های ترک شامل مدل دیسکریت ، مدل پاپیونی ، مدل نیمه و مدل مغزی دو رنگ میباشد. که البته مجموعه ما قابلیت دوخت هر نوع طرح و مدل پیشنهادی ارائه شده توسط مشتریان محترم را دارد.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸