یخچال های ساید بای ساید فیلتر تصفیه آب دارد، چرا باید از دستگاه تصفیه آب ا ستفاده کنیم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
76 کار در سنجاق

با وجود اینکه یخچال فیلتر دارد اما علی رقم قیمت زیاد ،مراحل تصفیه آب را به صورت کامل انجام نمی دهد و جنس آن فیلتر از جنس "یکی" از فیلترهای دستگاه تصفیه آب است که مقداری از کلر ، بو و مزه آب را از بین میبرد، همچنین یخ ساز یخچال پس از مدتی رسوب گرفته و دیگر یخچال قادر به یخ سازی نخواهد بود و گاهی هزینه سرویس آن معادل یک دستگاه تصفیه آب خواهد شد. اما دستگاه تصفیه آب با تولید آبی بسیار با کیفیت و قابل اطمینان و یخ های بسیار شفاف، قابلیت نصب به یخچال ساید بای ساید را نیز دارا می باشد و دیگر نیازی به خریداری فیلتر ساید با صرف هزینه زیاد و کارایی ناچیز نخواهد بود.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸