تخریب ساختمان

تخریب ساختمان در بروجرد

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

پیمانکار تخریب ساختمان در بروجرد

تصویر پروفایل امین

امین

تعداد نظر: 5

دوستدار طبیعت
تصویر پروفایل مرتضی عباسی

مرتضی عباسی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محسن راه کان

محسن راه کان

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل داود کریمی فر

داود کریمی فر

تعداد نظر: 2

تصویر پروفایل محمدرضا صالحی

محمدرضا صالحی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل صادق نوابی

صادق نوابی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مسعود ورمزیاری

مسعود ورمزیاری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مجتبی ملکی

مجتبی ملکی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری

تخریب ساختمان در بازار بروجرد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تخریب ساختمان در بازار بروجرد
200,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تخریب ساختمان در بروجرد چقدر است؟

جستجو‌های مرتبط کاربران