گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در بندرعباس

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

22 گچکار در بندرعباس

گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در بندرعباس چقدر است؟