گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در بندرعباس

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

21 گچکار در بندرعباس

تصویر پروفایل رضا ممیوند

رضا ممیوند

تعداد نظر: 0

طرح وسط
تصویر گالری
تصویر پروفایل محمد مرادی

محمد مرادی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل خدایار عنبری

خدایار عنبری

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل داود کریمی فر

داود کریمی فر

تعداد نظر: 2

تصویر پروفایل محمد مرادی

محمد مرادی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل جواد رفیعی

جواد رفیعی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل بختیار اَرازی

بختیار اَرازی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل فخرالدین مرادی

فخرالدین مرادی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل فخرالدین مرادی

فخرالدین مرادی

تعداد نظر: 0

سلام کل کارها گچبری دستی کار خودمه پروژ اقایه پور
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل رضا ممیوند

رضا ممیوند

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل غلامرضا زینلی

غلامرضا زینلی

تعداد نظر: 0

گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در بندرعباس چقدر است؟