گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در بندرعباس

23 گچکار در بندرعباس

گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار بندرعباس
200,000تومان
بیشینه قیمت
117,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در بندرعباس چقدر است؟