بازسازی خانه

بازسازی خانه در بندرعباس

49 پیمانکار بازسازی خانه در بندرعباس

بازسازی خانه در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار بندرعباس
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در بندرعباس چقدر است؟