18 شرکت خدماتی نظافتی در تبریز
نظافت منزل تبریز

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت منزل در بازار تبریز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

45000تومان
کمینه قیمت
75000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در تبریز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت ساختمان تبریز