آذربایجان شرقی - تبریز

11 شرکت خدماتی نظافتی در تبریز

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین با تجربه به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در تبریز

راهبران توسعه خدمات

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

شرکت ماهان فرازآیلار

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

ماهان فرازآیلار

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

آبنوس

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

قارتال پارلاق آذربایجان

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

سرخاب آبادگران آذربایجان

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

پاک نهاد پیمان

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار تبریز با چه قیمتی ارائه می شود؟

45000 تومان
کمینه قیمت
70000 تومان
متوسط قیمت
1800000 تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در تبریز چقدر است؟

شرکتهای خدماتی نظافتی بر اساس چه عواملی قیمت ارائه می کنند؟
مرتب کردن کمد لباس ها
کاربرد چای در نظافت منزل و از بین بردن بوی بد
۷ نکته و ترفند برای تمیزکاری درست و حسابی

برچسب های مرتبط با نظافت راه پله و فضای مشاع:

شستشوی حیاط و پارکینگ تبریز کارگر نظافت ساختمان تبریز نظافتچی ساختمان تبریز کارگر نظافتچی تبریز نظافت محوطه تبریز نظافت مجتمع تبریز شرکت نظافتی تبریز شرکت نظافت تبریز نظافت ساختمان تبریز شرکت خدمات منزل تبریز شرکت خدماتی و نظافتی تبریز کارگر نظافت تبریز کارگر منزل خانم تبریز موسسه خدماتی تبریز شرکت خدماتی تبریز
عبدالرضا خدایاری

الکتریکی شهاب

یعقوب پیوند

تاسیسات پیوند

آتنا بیگدلی

شیرینی ماکارون

آتنا بیگدلی

شیرینی ماکارون

شهاب خسروی

عکاس

در فضای مجازی دیده شوید

کسب و کار خود را گسترش دهید

امیر درخشان

کابینت تک

زهرا ستایش

سالن زیبایی ستایش

شهاب خسروی

عکاس