نظافت راه پله و فضای مشاع در تبریز
28 شرکت خدماتی نظافتی در تبریز

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در تبریز

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار تبریز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

50,000تومان
کمینه قیمت
80,000تومان
متوسط قیمت
160,000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در تبریز چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

از میان نظرها

153 خدمت دیگر در تبریز فعال است. مشاهده خدمات تبریز

نظافت راه پله و فضای مشاع در دیگر شهرها

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ تبریز
کارگر نظافت ساختمان تبریز
نظافتچی ساختمان تبریز
کارگر نظافتچی تبریز
نظافت محوطه تبریز
نظافت مجتمع تبریز
شرکت نظافتی تبریز
شرکت نظافت تبریز
نظافت ساختمان تبریز
شرکت خدمات منزل تبریز
شرکت خدماتی و نظافتی تبریز
کارگر نظافت تبریز
کارگر منزل خانم تبریز
موسسه خدماتی تبریز
شرکت خدماتی تبریز