نظافت راه پله و فضای مشاع

نظافت راه پله و فضای مشاع در تبریز

71 شرکت خدماتی نظافتی در تبریز

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار تبریز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار تبریز
180,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در تبریز چقدر است؟

از میان نظر ها

آذر پویش آفتاب ثمین تبریز
پروانه کسب
22 کار در سنجاق
علی1400/4/29

برای اولین بارازخدمات شرکت فوق اسفاده نمودم کارشان راخوب ارزیابی می کنم