54 شرکت خدماتی نظافتی در مشهد
نظافت راه پله و فضای مشاع مشهد

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار مشهد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در مشهد چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

از میان نظرها

146 خدمت دیگر در مشهد فعال است. مشاهده خدمات مشهد

نظافت راه پله و فضای مشاع در دیگر شهرها

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ مشهد
کارگر نظافت ساختمان مشهد
نظافتچی ساختمان مشهد
کارگر نظافتچی مشهد
نظافت محوطه مشهد
نظافت مجتمع مشهد
شرکت نظافتی مشهد
شرکت نظافت مشهد
نظافت ساختمان مشهد
شرکت خدمات منزل مشهد
شرکت خدماتی و نظافتی مشهد
کارگر نظافت مشهد
کارگر منزل خانم مشهد
موسسه خدماتی مشهد
شرکت خدماتی مشهد