لایروبی

لایروبی در رشت

همه متخصصین احراز هویت شده اند

11 خدمات تخلیه چاه در رشت

تصویر پروفایل علی پیرمحمدی

علی پیرمحمدی

کار های انجام شده:‌ کمتر از ۳

ارزانتـرازهمــه......................سریعتـرازهمـه لوله بازکنی سراسر رشت و حومه با ۴۰% تخفیف ویژه تخلیه چاه بـدون تعطیـلی ۲۴ ساعتـه بـدون کثیـف کـاری بـدون کنـده کـاری بـا قیمـت منـاسب بـا نازلتـرین قیمـت بـا نـرخ دولتـی اتحـادیـه ارزانتـر از همـه جا در اســرع وقـت....فـوری....فوری.... بـاز کـردن سخت تـرین گرفتـگی لـوله هـای فاضـلاب از جمـله حمـام...تـوالت ایـرانـی وفـرنگـی تـراس...کفشـورها...روشـویـی....آشپـزخانه لبـاسشـویـی....ظـرفشـویـی....حیـاط پـارکینـگ....پشـت بــام ....و... رفـع هرگـونه گرفتگـی ورفـع بـوی بـدلـوله هابـا دستـگاه ژنـراتوربرقـی وپمپ تـراکم هـوای اسیـدی بـدون کوچکتـرین آسیب بـه لـوله باز کـردن تمـامـی لـوله هـای فاضـلاب بـا فنـرهای فشـارقـوی فـولادی المـاسـی ومعمـولـی بـه صورت جـداگـانه بـرای هـرسـرویس دارای کـادری مجـرب وکـاربلد وبـا۳۰ سـال سـابقه کـاری درعـرصه لـوله بـازکنـی ارسـال مـاهرتـرین نیـرو بـه تمـام نقـاط استـان گیـلان از نـزدیکتـرین شعبـه فعـال بـه محل شمـا در عـرض کمتـراز۲۰ دقیـقه .........

تصویر گالری
تصویر گالری

لایروبی در بازار رشت با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت لایروبی در بازار رشت
900,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
200,000تومان
کمینه قیمت

هزینه لایروبی در رشت چقدر است؟

جستجو‌های مرتبط کاربران