گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در زنجان

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

گچکاران در زنجان

تصویر پروفایل علی

علی

تعداد نظر: 3

منظم و دقیق

گچبری پیش ساخته دیوار
نصب دیوار گچی با چسب مخصوص
تصویر گالری
تصویر پروفایل علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل علی علیمحمدی

علی علیمحمدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل حامد طالبی

حامد طالبی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمد کاظمی

محمد کاظمی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل احمد هادی

احمد هادی

تعداد نظر: 0

گچ کاری و گچبری در بازار زنجان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار زنجان
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در زنجان چقدر است؟