بازسازی خانه

بازسازی خانه در زنجان

همه متخصصین احراز هویت شده اند

20 پیمانکار بازسازی خانه در زنجان

بازسازی خانه در بازار زنجان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار زنجان
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
15,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در زنجان چقدر است؟