گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در شهرکرد

همه متخصص‌ها احراز هویت شده اند

گچکاران در شهرکرد

تصویر پروفایل یونس دهقانی

یونس دهقانی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل مری مری

مری مری

تعداد نظر: 2

تصویر پروفایل مهدی وحید

مهدی وحید

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل عباس احمدی

عباس احمدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل حسین حیدری

حسین حیدری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمد جمالی

محمد جمالی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهدی رفیعی

مهدی رفیعی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل علی  روح افزا

علی روح افزا

تعداد نظر: 0

گچ کاری و گچبری در بازار شهرکرد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار شهرکرد
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در شهرکرد چقدر است؟