بنایی

بنایی در شهرکرد

14 بنا در شهرکرد

بنایی در بازار شهرکرد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار شهرکرد
60,000,000تومان
بیشینه قیمت
5,000,000تومان
متوسط قیمت
950,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در شهرکرد چقدر است؟