ساخت و اجرای سقف کاذب

ساخت و اجرای سقف کاذب در شهر قدس

همه متخصصین احراز هویت شده اند

26 سازنده سقف کاذب در شهر قدس

ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار شهر قدس
1,000,000تومان
بیشینه قیمت
350,000تومان
متوسط قیمت
150,000تومان
کمینه قیمت

هزینه ساخت و اجرای سقف کاذب در شهر قدس چقدر است؟

از میان نظر ها

ابوالفضل گرمابی
11 کار در سنجاق
افشار1399/9/21

ممنون از بابت دقت عمل در کار و اجرای دقیق و وقت شناسی و تحویل کار به نحو احسن .

ابوالفضل گرمابی
11 کار در سنجاق
افشار1399/9/21

ممنون از بابت دقت عمل در کار و اجرای دقیق و وقت شناسی و تحویل کار به نحو احسن .

مجید محمدی
گواهینامه مهارت
158 کار در سنجاق
محمد1400/11/20

ممنون از زحمات شما