نظافت منزل در شهر قدس
14 شرکت خدماتی نظافتی در شهر قدس

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکت های خدماتی نظافتی در شهر قدس

سپیتا
تیک آبی رنگ تاییدیه سنجاق
سپیتا
12 کار در سنجاق

نظافت منزل در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

70,000تومان
کمینه قیمت
120,000تومان
متوسط قیمت
250,000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در شهر قدس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت ساختمان شهر قدس
خدمات نظافت منزل شهر قدس
نظافتچی منزل شهر قدس
شرکت نظافتی شهر قدس
شرکت نظافت منزل شهر قدس
شرکت خدماتی نظافت منزل شهر قدس
شرکتهای خدماتی نظافتی شهر قدس
کارگر برای نظافت منزل شهر قدس
شرکت خدماتی و نظافتی شهر قدس
شرکت خدماتی نظافتی تهران استان تهران شهر قدس
لیست شرکتهای خدماتی نظافتی تهران شهر قدس
شرکت خدماتی نظافتی شهر قدس
اپلیکیشن نظافت منزل شهر قدس
قیمت کارگر برای نظافت منزل شهر قدس
کارگر نظافت منزل شهر قدس
تمیزکاری منزل شهر قدس