شرکت های خدماتی نظافتی در شهر قدس
نظافت منزل شهر قدس

برای ثبت سفارش نظافت منزل و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت منزل در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

50000تومان
کمینه قیمت
80000تومان
متوسط قیمت
1100000تومان
بیشینه قیمت
نظافت منزل

هزینه نظافت منزل در شهر قدس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل

جستجو‌های مرتبط کاربران

نظافت ساختمان شهر قدس