نظافت راه پله و فضای مشاع در شهر قدس
14 شرکت خدماتی نظافتی در شهر قدس

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در شهر قدس

سپیتا
تیک آبی رنگ تاییدیه سنجاق
سپیتا
12 کار در سنجاق

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

60,000تومان
کمینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
180,000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در شهر قدس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ شهر قدس
کارگر نظافت ساختمان شهر قدس
نظافتچی ساختمان شهر قدس
کارگر نظافتچی شهر قدس
نظافت محوطه شهر قدس
نظافت مجتمع شهر قدس
شرکت نظافتی شهر قدس
شرکت نظافت شهر قدس
نظافت ساختمان شهر قدس
شرکت خدمات منزل شهر قدس
شرکت خدماتی و نظافتی شهر قدس
کارگر نظافت شهر قدس
کارگر منزل خانم شهر قدس
موسسه خدماتی شهر قدس
شرکت خدماتی شهر قدس