نظافت راه پله و فضای مشاع در اندیشه
شرکتهای خدماتی نظافتی ﺩﺭ اندیشه

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در اندیشه

سپیتا
تیک آبی رنگ تاییدیه سنجاق
سپیتا
12 کار در سنجاق

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار اندیشه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

50,000تومان
کمینه قیمت
80,000تومان
متوسط قیمت
160,000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در اندیشه چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ اندیشه
کارگر نظافت ساختمان اندیشه
نظافتچی ساختمان اندیشه
کارگر نظافتچی اندیشه
نظافت محوطه اندیشه
نظافت مجتمع اندیشه
شرکت نظافتی اندیشه
شرکت نظافت اندیشه
نظافت ساختمان اندیشه
شرکت خدمات منزل اندیشه
شرکت خدماتی و نظافتی اندیشه
کارگر نظافت اندیشه
کارگر منزل خانم اندیشه
موسسه خدماتی اندیشه
شرکت خدماتی اندیشه