logoسنجاق
نظافت راه پله و فضای مشاع

نظافت راه پله و فضای مشاع در ملارد

12 شرکت خدماتی نظافتی در ملارد

بهترین شرکتهای خدماتی نظافتی در ملارد

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار ملارد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار ملارد
180000 تومان
بیشینه قیمت
90000 تومان
متوسط قیمت
60000 تومان
کمینه قیمت

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ ملارد
کارگر نظافت ساختمان ملارد
نظافتچی ساختمان ملارد
کارگر نظافتچی ملارد
نظافت محوطه ملارد
نظافت مجتمع ملارد
شرکت نظافتی ملارد
شرکت نظافت ملارد
نظافت ساختمان ملارد
شرکت خدمات منزل ملارد
شرکت خدماتی و نظافتی ملارد
کارگر نظافت ملارد
کارگر منزل خانم ملارد
موسسه خدماتی ملارد
شرکت خدماتی ملارد