بنایی

بنایی در همدان

14 بنا در همدان

بنایی در بازار همدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار همدان
60,000,000تومان
بیشینه قیمت
5,000,000تومان
متوسط قیمت
950,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در همدان چقدر است؟