بنایی

بنایی در کیش

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

بناها در کیش

تصویر پروفایل قادر جعفری

قادر جعفری

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل محمد باقر احمدی

محمد باقر احمدی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر پروفایل حسین بخشی

حسین بخشی

تعداد نظر: 0

نقاشی ساختمان بااکیپ مجرب درخدمت کیشوندان گرامی بااکیپ مجرب
بازسازی واحدهای قدیمی وغیره بااکیپ مجرب درخدمت کیشوندان گرامی بااکیپ م
کندکاری تشخیص ودرآوردن ریشه وسیمان وفاضلاب کشی دوباره بصورت کامل
تصویر پروفایل مصطفی حداد

مصطفی حداد

تعداد نظر: 0

بنایی در بازار کیش با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار کیش
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در کیش چقدر است؟