نصب ویندوز و نرم افزار

خدمات نصب ویندوز در شهر قدس

همه متخصصین احراز هویت شده اند

30 متخصص نصب ویندوز و نرم افزار در شهر قدس

نصب ویندوز و نرم افزار در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نصب ویندوز و نرم افزار در بازار شهر قدس
400,000تومان
بیشینه قیمت
250,000تومان
متوسط قیمت
100,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نصب ویندوز و نرم افزار در شهر قدس چقدر است؟