بنایی

خدمات بنایی ساختمان در همدان

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

18 بنا در همدان

تصویر پروفایل مهدی سعیدی

مهدی سعیدی

تعداد نظر: 1

تصویر گالری
تصویر پروفایل محمدرضا عباسی

محمدرضا عباسی

تعداد نظر: 0

بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
ساختو نصب شیروانی
تصویر پروفایل محسن راه کان

محسن راه کان

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل قاسم بیات

قاسم بیات

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل داود کریمی فر

داود کریمی فر

تعداد نظر: 2

تصویر پروفایل امین شمخانی

امین شمخانی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل سامان گستران

سامان گستران

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل داود عسگری

داود عسگری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل بخشعلی مغانلو

بخشعلی مغانلو

تعداد نظر: 0

اجرای پله پیچ
پذیرش هر گونه راه پله
اجرای  هر گونه سنگ نما پذیرفته می شود

بنایی در بازار همدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار همدان
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در همدان چقدر است؟