قیمت کیک و شیرینی چقدر است؟

کیک و شیرینی به طور متوسط با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟

15000 تومان
کمینه قیمت
25000 تومان
متوسط قیمت
160000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به کیک و شیرینی دارید؟

عوامل موثر بر هزینه کیک و شیرینی

این خدمت توسط متخصصین شیرینی و کیک ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

کیک و شیرینی

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

مدلهای کیک عروسی دلربای ۲۰۱۹
دسر عروسی
چگونه خانه ی خود را برای بچه گربه امن کنید؟

در این شهرها می توانید سفارش کیک و شیرینی را ثبت کنید:

ثبت سفارش کیک و شیرینی