نصب آنتن دیجیتال به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
نصب آنتن دیجیتال

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب آنتن دیجیتال

میزان کار لازم برای نصب؛ اینکه آنتن کجا نصب‌می‌شود چقدر سیم‌کشی نیاز دارد و به چند واحد سرویس‌می‌دهند از عوامل موثر بر هزینه نصب آنتن دیجیتال هستند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب آنتن دیجیتال