سیم کشی ساختمان به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 500000 تومان

400000تومان
کمینه قیمت
500000تومان
متوسط قیمت
1500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشسیم کشی ساختمان را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت سیم کشی ساختمان

 اغلب در کنار سیم‌کشی ساختمان دو کلمه‌ی کلی و جزئی هم دیده‌می‌شود. موارد جزئی مثل رفع اتصالی، برطرف‌کردن ایراد کنتور برق، نصب و یا تعویض کلید و پریز و یا نصب چراغ و لوستر اغلب کارهایی است که با صرف زمان و هزینه‌ی اندک رفع و رجوع می‌شوند. سیم‌کشی کلی هم که معمولا جزو مراحل پایان کار ساختمانها است و یا در صورت بروز اشکالات جدی و بزرگ در برق ساختمان انجام‌می‌شود.