تعمیر تلفن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 30000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
30000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
تعمیر تلفن

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت تعمیر تلفن

 تعمیر گوشی‌های تلفن اغلب در نمایندگی‌ها انجام‌می‌شوند. در محله‌ها هم می‌شود الکتریکی‌هایی را پیداکرد که کار تعمیر را انجام‌می‌دهند. البته باید توجه داشت که گاهی هزینه‌ی بالای تعمیر باعث‌می‌شود که تعویض گوشی کار به صرفه‌تری باشد. اما دامنه‌ی 20000 تومان تا 70000 تومان برآوردهایی است که متخصصین به مشتریان سنجاق پیشنهادمی‌دهند. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

تعمیر تلفن