تعمیر تلفن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 30000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
30000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشتعمیر تلفن را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت تعمیر تلفن

 تعمیر گوشی‌های تلفن اغلب در نمایندگی‌ها انجام‌می‌شوند. در محله‌ها هم می‌شود الکتریکی‌هایی را پیداکرد که کار تعمیر را انجام‌می‌دهند. البته باید توجه داشت که گاهی هزینه‌ی بالای تعمیر باعث‌می‌شود که تعویض گوشی کار به صرفه‌تری باشد.