تعمیر بخاری برقی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 25000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
25000تومان
متوسط قیمت
40000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشتعمیر بخاری برقی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت تعمیر بخاری برقی

برخی از الکتریکی‌ها تعمیر بخاری‌های برقی را انجام‌می‌دهند. معمولا تعویض المنت و یا منبع تغذیه در این مورد انجام‌می‌شود.