آیا حتما باید سمپاشی را در فصل خاصی انجام داد؟

2 پاسخ
-
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

خیر، طی چند سال اخیر سوسک های فاضلابی غیر از سیستم فاضلاب در سقف کاذب هم یافت میشود، پس اگر سقف کاذب مد نظر باشد زمان خاصی ندارد و در اولین زمان ممکن باید سمپاشی انجام شود تا از گسترش آنها جلوگیری شود. اما اگر سیستم فاضلاب مد نظر باشد بهترین زمان برای سمپاشی از اوایل اسفند تا اواخر شهریور میباشد،چون تقریبا تمامی حشرات در بهار شروع به تخم گذاری و رشد و نمو میکنند. (تمامی حشرات منظور حشراتی که خارج از محیط زندگی انسان هستند و با توجه به شرایط محیط طبیعی، برنامه استراحت، تخم گذاری و... دارند). اما سوسک های آلمانی اگر داخل محیط زندگی انسان رخنه کرده و تخم گذاری کرده باشد باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به پاکسازی محیط اقدام کرد و فصل خاصی ندارد.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

بهتر است ما جهت سم پاشی کمی اطلاعات برای زمان انجام این کار داشته باشیم. متاسفانه ما زمانی را برای سم پاشی انتخاب می کنیم که دچار مشکل شده ایم . سمپاشی در صورت نیاز و ضرورت مشتری در هر فصلی انجام می شود. ولی برای پیشگیری از مشکلات سوسک ریز یا درشت یا هر حشره موزی دیگر بهترین فصل سمپاشی بهار و اردیبهشت ماه میباشد. چون این فصل تخم ریزی حشرات و رشد نمو آنها صورت می گیرد واگر شما در این فصل سم پاشی انجام بدهید ساختمان خودتون را ایمن می کنید در برابر هر نوع حشره موزی. پیشنهاد ما برای همه منازل و ادارات و مشاعات ساختمان ها این است که چه حشرات موزی دارید چه ندارید، حتما سالی یک بار در فصل بهار جهت پیشگیری سم پاشی بکنید تا بتوانید محیطی عاری از هرگونه حشرات داشته باشید.

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷