بعد سمپاشی باید خونه رو خالی کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
محمد شاکری
کمتر از ۳ کار در سنجاق

باسلام! بستگی به محیط خونه دارد و نوع سمپاشی که انجام میشود. اگه کل خونه سم پاشی بشه بهتر است خونه را ترک کنند تا اثرگذاری سم بیشتر شود. ضمنا موردهایی مشاهده می شود جهت سم پاشی که نیاز به کار بیشتر دارن. مثلا خونه قدیمی باشه باید سم پاشی با توجه بیشتر انجام شود. نکاتی هم البته باید گوشزد شود در مورد نوع سم و نوع حشراتی که در منزل مشاهده شده. باید نوع سم و غلظت آن دقیق و درست رعایت شود. در بهترین حالت سمپاشی که اثرگذاری بیشتر و خطر کمتر هم داشته باشد بهتر است حداقل بیست و چهار ساعت منزل را ترک کنید.

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷