برای سمپاشی خانه چه کارهایی باید کرد؟

2 پاسخ
-
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

1.با کمک گرفتن از کار شناسان، نوع آفت، نوع سم را مشخص کنید. 2.با مشورت با مشاورین سمپاشی زمان مناسب برای سمپاشی را مشخص کنید. 3.در صورت امکان مواد غذایی را از محل مورد نظر خارج کرده یا روی آن را بپوشانید. 4.کودکان،خانم های باردار، افرادی که دچار بیماری های قلبی، کلیوی، حساسيت های پوستی و... هستند از حضور در محل سمپاشی خودداری کنند.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
ساحل اصفهان
ساحل اصفهان
8 کار در سنجاق

اقداماتی که باید در زمان سم پاشی رعایت کرد: ۱. ابتدا منزل را باید تخلیه کرد و فردی در منزل نباشد. ۲. مواد غذایی و لبنی را از محل سمپاشی دور کرد. ۳. میوه ها و سبزیجات را پس از سم پاشی حتما مجددا شسته شود. ۴.در صورتی که از سم های خارجی جهت سم پاشی استفاده می کنید حتما پس از سم پاشی باید ۱۲ ساعت منزل را ترک و در و پنجره ها را بسته نگاه دارید؛ ولی پس از ۱۲ساعت به محض ورود می توانید در و پنجره ها را باز کنید چون اثر خود را گذاشته است. و بهترین زمان سم پاشی ساعت ۷تا ۸شب میباشد.

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷