اقدامات لازم قبل از سم پاشی کدام اند؟

1 پاسخ
-
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

جهت سم پاشی منزل یا ادارات در صورتی که سوسک ریز داشته باشید حتما وسایل داخل کابینت های آشپزخانه رو خالی کنید و درجایی نگهداری کنید که روی آنها سم ریخته نشود. این کار به سمپاش کمک میکند تا به تمام قسمت های کابینت دسترسی داشته باشد و بتواند سم پاشی خوبی انجام بده. بهتر است وسایل منزل یا ادارات را حداقل ۲۰ سانتیمتر از دیوار فاصله بدهید تا سم پاش بتواند به تمام قسمتهای دسترسی داشته باشد و بتواند پشت قرنیز ها رو سم بریزد.

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷