آیا در صورت خرابی کمپرسور یخچال باید حتما کمپرسور تعمییر بشه؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کمپرسور نقش قلب یخچالو داره و بدون کارکرد کمپرسور یخچال هیچگونه برودتی نخواهد داشت پس بدیهیه بعد از خرابی کمپرسور، کمپرسور باید یا تعمیر شه یا تعویض شه

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق