آیا در صورت خرابی کمپرسور یخچال باید حتما کمپرسور تعمییر بشه؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کمپرسور نقش قلب یخچالو داره و بدون کارکرد کمپرسور یخچال هیچگونه برودتی نخواهد داشت پس بدیهیه بعد از خرابی کمپرسور، کمپرسور باید یا تعمیر شه یا تعویض شه

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸