هزینه ی تعمیر یخچال چگونه محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه قطعه مصرفی به اضافه دستمزد مصوب اتحادیه میشه هزینه تعمیر یخچال که صد در صد توصیه میشه به مشتری اعلام شه بعد کار انجام شه

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸