دلیل کار نکردن یخساز یخچال چیست؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه از جمله عدم ورود آب یا خرابی سنسور یا خرابی میکروموتور یا خرابی سنسور یا خرابی المنت یا شکستگی شانه یا کیوبر

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸