آیا میشه تمام عیب های یخچال رو در محل برطرف کرد و یخچال رو جا به جا نکرد؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بله مگر در مواقعی که یخچال ایراد خیلی مجهولی داشته باشه و باید بیست و چهار ساعته در حال تست باشه وگرنه حتی تعویض کمپرسور هم در محل مشتری انجام میپذیره مگر زمانی که گاز مصرفی R۶۰۰ باشه که بدلیل قابل اشتعال بودن توصیه میشه در محل مشتری جوشکاری انجام نشه

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸