آیا رنگ آکرلیک قابل شستشو است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

بله بعد از خشک شدن کاملا قابل شستشو هست

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸