آیا رنگ آکرلیک قابل شستشو است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

بله بعد از خشک شدن کاملا قابل شستشو هست

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق