برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۶

علت ترک خوردن رنگ دیوار چیست؟

4 پاسخ
مهندس فیروز دهقان
مهندس فیروز دهقان دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۶

اگر ترک مقطع عمیق باشد که مربوط به نشست کل ساختمان بوده که باهرنوع زیرکار و ترمیمی دوباره ترک خواهد خورد و موقت برطرف میشود. اگر ترک عمیق نبوده که مربوط به دیوارهایی هست که در داخل دیوار از لوله های برق و فاضلاب استفاده شده که باعث وجود جریان هوا در داخل گچ شده که گاها ترکهای افقی یا عمودی بوده و بعد از ترمیم دوباره شاهد تعدادی اندک از ترک خواهیم بود.

کوشان خدمات
کوشان خدمات سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۷

علت ترک خوردن رنگ بعد از نقاشی بیشتر بخاطر عدم زیر سازی مناسب سطح دیوار میباشد.کیفیت زیرسازی و بتونه کاری مناسب و استفاده از رنگهای با کیفیت از برندهای معروف باعث کاهش این اثر برروی دیوار میگردد.

رامین عیوضی
رامین عیوضی سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۷

گچ زیرین خیس یا نم داشته باشد یا گچ اهک زیاد داشته باشد، بتونه کاملا خشک نشده باشد ،یا حرارت از قبیل بخاری شوفاز موتورخونه

هوشنگ وحیدی
هوشنگ وحیدی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳

باتوجه به کیفیت زیر سازی انجام شده بعد از مدت دو الی سه سال زیر سازی ساختار خود را از دست داده و شاهد ترک خوردگی در دیوار میشویم و برای جبران ترک های بوجود آمده نیاز به زیر سازی مجدد و نقاشی مجدد است.