علت ترک خوردن رنگ دیوار چیست؟

4 پاسخ
-
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

گچ زیرین خیس یا نم داشته باشد یا گچ اهک زیاد داشته باشد، بتونه کاملا خشک نشده باشد ،یا حرارت از قبیل بخاری شوفاز موتورخونه

سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
4 کار در سنجاق

علت ترک خوردن رنگ بعد از نقاشی بیشتر بخاطر عدم زیر سازی مناسب سطح دیوار میباشد.کیفیت زیرسازی و بتونه کاری مناسب و استفاده از رنگهای با کیفیت از برندهای معروف باعث کاهش این اثر برروی دیوار میگردد.

سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

اگر ترک مقطع عمیق باشد که مربوط به نشست کل ساختمان بوده که باهرنوع زیرکار و ترمیمی دوباره ترک خواهد خورد و موقت برطرف میشود. اگر ترک عمیق نبوده که مربوط به دیوارهایی هست که در داخل دیوار از لوله های برق و فاضلاب استفاده شده که باعث وجود جریان هوا در داخل گچ شده که گاها ترکهای افقی یا عمودی بوده و بعد از ترمیم دوباره شاهد تعدادی اندک از ترک خواهیم بود.

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

باتوجه به کیفیت زیر سازی انجام شده بعد از مدت دو الی سه سال زیر سازی ساختار خود را از دست داده و شاهد ترک خوردگی در دیوار میشویم و برای جبران ترک های بوجود آمده نیاز به زیر سازی مجدد و نقاشی مجدد است.

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷