تفاوت رنگ آکرلیک و رنگ روغن در نقاشی ساختمان چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

(رنگ روغن)۱-رنگ روغن به دلیل وجود روغن با محلول های حل کننده مانند بنزین و تینر قابل رغیق شدن است ۲-برای خشک شدنش نیاز به زمان بیشتری هست ۳-بعد خشک شدن رنگ قسمت رنگ شده قابل شستشو می باشد ۴-ابزار مصرفی برای اجرای رنگ روغن مثل قلمو در زمان مرطوب بودن رنگ فقط با استفاده از تینر قابل تمیز شدن است (رنگ اکرولیک ) این نوع رنگ رنگ مورد علاقه شخص خود بنده است ۱-اکرولیک با آب رقیق می شود یعنی به اصطلاح ما نقاشها پایه آب است ۲-تا زمانی که خیس هست با آب قابل تمیز شدن هست و اینکه این تجربه شخصی خود بنده رنگ اکرولیک انعطاف بیشتری نسبت به روغنی داره و با وجود داشتن ترک زیر کار ترک نمی خورد پس هر دو قابل شستشو هستن فقط به دلیل متفاوت بودن رنگ دانه های داخلیشان اکرولیک پایه اش آب بوده روغنی تینر ویا بنزین

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸