مدت زمان لازم برای خشک شدن رنگ آکرلیک ، روغن و پلاستیک ؟

4 پاسخ
-
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
پروانه کسب
4 کار در سنجاق

مدت زمان خشک شدن رنگها بستگی به کیفیت رنگها و ترکیبات استفاده شده در ان دارد.بطور کلی رنگ اکرولیک حدود ۲ تا ۴ ساعت و رنگ پلاستیک نیز حدود ۲ تا ۴ ساعت بعد از رنگ امیزی خشک میشوند.اما رنگ روغنی حدود ۲۴ ساعت طول میکشد تا کاملا خشک شود.

سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

رنگ روغنی 6 تا 8 ساعت کامل خشک میشود رنگ پلاستیک یه ساعت کامل خشک میشه رنگ اکرلیک نیم ساعت یا 45 دقیقه کامل خشک میشود

سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

مدت زمان لازم برای خشک شدن رنگ ها بسته به نوع رنگ و فصل (دمای فضا ) متفاوت است .رنگ های روغنی در فصل گرم در دوساعت به خشکی موقت ودر هشت ساعت به خشکی کامل میرسد و رنگ پلاستیک درنیم الی یک ساعت به خشکی کامل میرسد . همینطور رنگ اکرلیک در ده الی یه ربع کاملا خشک میگردد.

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
202 کار در سنجاق

مدت زمان لازم برای خشک شدن سطحی رنگ روغنی ۵ الی ۶ ساعت و برای خشک شدن نهایی ۱۲ ساعت میباشد که باز باتوجه به شرایط اب و هوایی در فصول مختلف سال بستگی دارد. مدت زمان لازم برای خشک شدن رنگ پلاستیک بین ۱ الی ۲ ساعت میباشد مدت زمان لازم برای خشک شدن رنگ اکرلیک بین ۲ الی ۴ ساعت میباشد.

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷