آیا ماشین ظرفشویی و لباسشویی نیاز به سرویس دوره ای دارد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

بله، معمولا ظرفشویی بعد از حدوداً ۲۰بار شستشو یا هر ۳ ماه یکبار ودرلباسشویی هر ۴۰ بارشستشو یا ۶ ماه یکبار جرم گیری شوند و در واقع نیاز به بررسی و سرویس سطحی دارند. شارژ نمک وروغن جلا در ظرفشویی نیز هر چند وقت یکبار باید حتما انجام شود .

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷