برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آیا ماشین ظرفشویی و لباسشویی نیاز به سرویس دوره ای دارد؟

1 پاسخ
وحید ندایی
وحید ندایی شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

بله، معمولا ظرفشویی بعد از حدوداً ۲۰بار شستشو یا هر ۳ ماه یکبار ودرلباسشویی هر ۴۰ بارشستشو یا ۶ ماه یکبار جرم گیری شوند و در واقع نیاز به بررسی و سرویس سطحی دارند. شارژ نمک وروغن جلا در ظرفشویی نیز هر چند وقت یکبار باید حتما انجام شود .