چرا ماشین ظرفشویی بعد از مدتی صداش بیشتر میشه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

احتمالا دستگاه نیاز به سرویس دارد و با سرویس مشکل دستگاه برطرف میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸